Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

Online publicaties

 

onder auspiciën van FV-Leuven vzw


1425-2025:- 600-jaar Universiteit Leuven -

Een publicatieproject van FV-Leuven:
JUL - Juris Utriusque Licentiatus
 De afgestudeerde juristen van de oude Leuvense universiteit (1540-1797)

 klik hier voor meer info

       
 Klik op de titel voor een rechtstreekse toegang - bij de titels voorzien van een * krijgt u vooraf een korte toelichting
       
 Bronnenpublicaties  Assent - Dopen 1792-1816 - Begrafenissen 1796-1815 Paul De Clerck 2004
Attenhoven - Status animarum 1704 Paul Kempeneers 2020
  Kanton Haacht-Bewerking van de lijsten van de Nationale Militie van 1816 - 1833* D. Notredame & N. Van den Borre 2017
Cijnsboek Hoegaarden 1582 Paul Vanduynhoven 2020
  Broederschap in Kortrijk-Dutsel* Jan Caluwaerts 2021
  Korbeek-Lo - Huwelijken 1896-1917|Overlijdens 1896-1900 Nicole Van den Borre 2022
  Kumtich - Overlijdensregister met doodsoorzaken 1867-1912* René Verbeylen 2012
  Leuven - Klappers Parochieregisters Leuven 1540-1796* Editor FV-Leuven 1997
  Leuven Sint-Kwinten - Dopen - Huwelijken 1606-1618* Paul De Clerck 2013
  Leuven Predikherenkerk - Dopen vondelingen 1815-1857* P. De Clerck & E. Willems 2005
  Leuven - Burgerlijk Gasthuis - Overlijdens   1833-1844* Jan Debeurme 2009
  Leuven - Sociale dossiers (2de helft 19de e.), OCMW-archief* Paul De Clerck 2013
  Leuven - Registers Burgerlijk Gasthuis - 1831-1838 Edmond Willems 2022
  Leuven - Modern OCMW-Archief:
Godshuizen: Ouderlingen & Weeskinderen, 19de - begin 20ste eeuw
Edmond Willems 2018
  Leefdaal - 1635-1641*(aanvullende klapper dopen) E. Roets & P. De Clerck 2013
  Lembeek - index op doopakten (begin - 1719) Jan Caluwaerts 2022
  Meldert (bij Tienen) - P.R. - Doopakten 1646-1797* Paul De Clerck 2014
Meldert (bij Tienen) - P.R. - Begrafenisakten 1635-1797* Paul De Clerck 2014
Meldert (bij Tienen) - P.R. - Huwelijksakten 1669-1795* Paul De Clerck 2014
  Neerhespen, Melkwezer en Gussenhoven: ontbrekende doopakten René Cloots 2020
  Overlaar (Tienen sinds 1977) - Klappers huwelijken & dopen Jan Caluwaerts 2019
  Ruisbroek, 1636 tot 1679 - Index op het oudste parochieregister (per gezin)* Jan Caluwaerts 2021
Steenokkerzeel - Status animarum 1684* D. Notredame & P. De Clerck 2014
Tielt - Ontvangsten van de Armentafel (1627-1628)* Paul Kempeneers 2015
NIEUW ! Tienen: Overledenen Sint-Jansgasthuis (1734-1796) |
              Overleden begijnen (1696-1796|1821)
Paul Kempeneers 2023
  Wilsele - Bewerking parochieregisters Sint-Martinus - Geboortes 1797-1908 Theo Allaerts 2021
  Wilsele - Bewerking parochieregisters - Overlijdens 1797-1914 Theo Allaerts 2020
  Vlaams-Brabant - Index database huwelijksakten burgerlijke stand tot 1910* Demogen 2014
  Het stamboek van de onderofficieren en manschappen van mindere graden van de Compagnie Marechaussee in Zuid-Brabant van 1815 tot 1830 Kenneth Booten 2020
  Brabant - Bestuursmemorialen, genealogische gegevens 1814-1820 Daniël Notredame 2005
  Brabant - Bestuursmemorialen, genealogische gegevens 1821-1828 Daniël Notredame 2007
 
 Gezinsreconstructies   Herent (Burgerlijke Stand)* Patrick Trio 2021
  Herent - Overlijdens - 1841-1878* Mariette Moens 2021
  Op zoek naar voorouders uit Lovenjoel – periode 1750 - 1915 Pol Vanden Bempt 2021
  Pellenberg 1632-1770* Daniël Notredame 2008
  Pellenberg 1770-1860* Daniël Notredame 2004
  Leuven Sint-Geertrui 1800-1833* P. De Clerck &
E. Willems
2005
 
 Volkstellingen  Een dorpslening van Hoeilaart in 1684* Herman Swinnen 2021
  Kerkom 1747* G. Vanhelmont & J. Van Hulle 2020
  Leuven 1796 * Edmond Willems 2000
  Leuven 1766 : notabelen en neringdoeners (le Guide Fidèle)* Herman Swinnen 2017
  Leuven 1755* Jan Caluwaerts  &
Herman Swinnen
2020
  Leuven 1755* (Hoolstraete & Prooststraete) Paul De Clerck 2013
  Lubbeek 1755* Herman Swinnen 2016
  Overijse 1774* Herman Swinnen 2016
  Tienen 1594* Paul Kempeneers 2013
  Vertrijk inwonersnamen 1570* Paul Kempeneers 2013
  Vertrijk telling 1796* Paul Kempeneers 2013
  Werchter 1702* René Maurice Jammart 2013
  Volkstelling 1702 Brussel en omgeving - Personenregister FV-Leuven & FV-Brussel 2018
Volkstelling 1702 Brussel en omgeving -  errata en aanvullingen FV-Leuven & FV-Brussel 2021
  Volkstelling 1702 in westelijk Vlaams-Brabant - Personenregister FV-Leuven & FV-Dilbeek 2019
  Globale index op de telling van 1702 in het hertogdom Brabant  FV-Leuven - Jan Caluwaerts 2020
  De pest en haar slachtoffers in Brussel-1668 - Personenregister FV-Leuven 2020
       
    Kaarten Plannen   HERENT- Overzichtstabel van de primitieve kadasterplannen, van de Atlas der Buurtwegen en van het plan van Popp   Patrick Trio 2022
  Inventaris  Fortuné Koller-Genealogische nota's in het stadsarchief van Brussel (lijst dossiers) Jan Caluwaerts 2020
       
  Krantenarchieven  Wekelijks Nieuws uijt Loven (1773-1788)* Herman Swinnen 2021
       
Notariaat  Digitaal notariaat Vlaams-Brabant & Brussel (6de aangevulde & gecorrigeerde versie)* Jan Caluwaerts 2020
NIEUW Toegangen op het Brusselse Notariaat uit het Ancien Regime Daniel Vanmeerbeek 2024
  Lijst van archiefbestanden van notarissen in RA Leuven Herman Swinnen 2023
       
 Vredegerecht  Repertorium Vredegerecht Grimbergen (1796-1802)* Kenneth Booten 2020
  Repertorium Vredegerecht Hoegaarden (1800-1802)* Kenneth Booten 2020
Repertorium Vredegerecht Kampenhout (1799-1802)* Kenneth Booten 2020
  Repertorium Vredegerecht Londerzeel (1797-1802)* Kenneth Booten 2020
  Repertorium Vredegerecht Zemst (1796-1802)* Kenneth Booten 2020
       
  Gevangeniswezen  Gevangenis Leuven-Centraal - Inschrijvingsrollen en opsluitingsdossiers (1911-1921) Kenneth Booten 2021
  Inleiding    
  Index op de Inschrijvingsrollen (1911-1921)    
  Index op de Opsluitingsdossiers (1911-1921)    
       
Kwartierstaten  Emma Josephina CLABOTS Paul De Clerck 2014
Jan DE BAERDEMAKER Nicole Van den Borre 2014
  Alfred J.M.G.G. De Clerck Paul De Clerck 2014
  Firmin V.A. Dehennin Paul De Clerck 2014
  Joannes H. DE REES Nicole Van den Borre 2014
  Leopoldina L. De Win Paul De Clerck 2014
  M. Ch. Henri E. EVENEPOEL Nicole Van den Borre 2014
  Marie Colette EVENEPOEL Nicole Van den Borre 2014
Eddy MERCKX Paul De Clerck 2014
  Rosalia MOELANTS Nicole Van den Borre 2014
  Henri Julianus STEENO Paul De Clerck e.a. 2005
  François Taelemans (Toone II van het Brussels Marionettentheater) Nicole Van den Borre 2014
  J.A. Victor TAELEMANS Nicole Van den Borre 2014
  Petrus Hubertus TAELEMANS Nicole Van den Borre 2014
  Jules VANDENPLAS Paul De Clerck 2014
  V. Bertha VANDEZANDE Paul De Clerck 2014
       
 Parentelen  Michaël DE REES Nicole Van den Borre 2014
  Walther Florkin (Florquin) Paul De Clerck 2014
  J. B. MOELANTS Nicole Van den Borre 2014
  Peeter TAELMAN Nicole Van den Borre 2014
  Cornelius VANDENVINNE* Paul Kempeneers - Paul De Clerck 2016
       
 Diverse genealogieën  Familie De Bruecker, Asse, buurgemeenten en Brusselse agglomeratie Nicole Van den Borre 2014
  Families Feyaerts, Vander Elst, Morris, Buekenhoudt, Smets : Leefdaal & omgeving Johan Morris 2013
  De families de Dongelberghe, de Herckenrode, Jacobs, Crabeels en Goubau: heren van Korbeek-Dijle en bewoners van het “Speelhuijs” aldaar. Walter Van Hoorick 2020
  Histoire d'O: Nakomelingen van Arnoldus O* Patrick Trio 2014
Familie Persoons: Van Leest over Zemst naar Wespelaar & Tildonk Raf Van der Donckt 2014
  Familie Van Beethoven & aanverwanten: Leefdaal & omgeving Walter Van Hoorick 2013
  Melanie & Jeanne VAN CAMPENHOUT, de laatste twee Mechelse begijntjes Nicole Van den Borre 2005
       
  Eeuwelingen * Eeuwelingen Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken  Nicole Van den Borre 2002
(voorheen als publicaties beschikbaar) Eeuwelingen Haacht, Tildonk, Wakkerzeel en Wespelaar Nicole Van den Borre 2004
  Eeuwelingen Keerbergen Nicole Van den Borre 2005
  Eeuwelingen Groot-Kampenhout 1674-2007 Nicole Van den Borre 2006
  Eeuwelingen Herent, Veltem-Beisem, Wijgmaal, Winksele Nicole Van den Borre 2008
  Eeuwelingen Groot-Leuven 1534- 1981 Nicole Van den Borre 2009
  C. Virginia KESTENS (Nie Kest) 1888-1999 Nicole Van den Borre 2021
  Maria E.L.P. Caluwaerts 1892-1992 Nicole Van den Borre 2014
  Eeuwelingen Paeps   Nicole Van den Borre 2022
  Vier eeuwelingen Geets  Nicole Van den Borre 2022
       
  Rouwbrieven bidprentjes  FV-Leuven - Bewerkte rouwbrieven 1801-1870*
(geen scans van origineel beschikbaar)
Nicole Van den Borre 2008
  FV-Leuven - Verzameling bidprentjes (eind 18de eeuw - ca 2012)*
(deze bidprentjeszijn ook terug te vinden in de verzameling hieronder)
Nicole Van den Borre 2013
  reeks volledig ! FV-Leuven - Verzameling bidprentjes (1890-2019) (def. versie-2024)* Pol Vanden Bempt 2024
Verzameling bidprentjes & rouwbrieven ©guido.morent@doodsprentjes.be -
 Varia  Leuvense vondelingen geplaatst in Haacht en Tildonk* Nicole Van den Borre 2014
  NIEUW Zusters Ursulinen van Tildonk - Biografische gegevens uit rouwbrieven en bidprentjes Nicole Van den Borre 2023
       
 Lezingen De munten van de Bourgondische en Spaanse Nederlanden - FV-Leuven 22-03-2022 Hugo Vanhoudt 2022
  Rekenmunt & klinkende munt in de Zuidelijke Nederlanden -Lezing FV-Leuven 22-03 Willy Geets 2022
  Van klinkende munten en rekenmunten -Lezing - FV-Leuven 22-03-22 Hugo Vanhoudt 2022
       


Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22/4  3000 Leuven RPR
0545 905 310
www.familiekundevlaanderen-leuven.be | familiekundeleuven@gmail.com

Home

© FV-Leuven - Bijgewerkt op  03-04-2024