Familiekunde Vlaanderen
regio  Leuven  vzw
 
  Lezingen     Opleidingen

Opgelet
Voor deze lezing moesten
we verplicht uitwijken naar een maandagavond en de vertrouwde Romaanse Poort te verlaten.  We vonden  een geschikte zaal in het Oud Gemeentehuis van Heverlee, naast de Sint-Lambertuskerk, in de onmiddellijke omgeving  van het station van Heverlee, en met ruime parking.

 • Armoede en armenzorg in middeleeuwse en vroegmoderne tijden - evolutie en bronnen - Hadewijch Masure

Hoe werd armenzorg en solidariteit in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd georganiseerd? Wie kon aanspraak maken op bijstand en wie niet? Welke ideeën over armoede en gemeenschap weerspiegelde dit, en hoe evolueerde dit doorheen de tijd?

Hadewijch Masure, projectadviseur Itinera Nova bij het Stadsarchief van Leuven en voordien onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, schetst de evolutie aan de hand van meerdere bronnen, en wijst daarbij ook op de mogelijkheden van deze bronnen voor familieonderzoek.

Waar?    Oud Gemeentehuis van Heverlee
Wanneer? maandag 27 november 2023 om 19.30 uur
Vrije toegang voor leden FV - voor niet leden € 5


 • Bronnen voor genealogisch onderzoek, verborgen in het Aartsbisschoppelijk Archief van Mechelen – Gerrit Vanden Bosch

De verwevenheid van kerk en staat tijdens het Ancien Régime maakt dat ook voor een traditionele familiegeschiedenis heel wat bronnen aanleunen bij het de kerkgeschiedenis in onze streken. De parochieregisters zijn goed gekend en consulteerbaar. Maar wat bouwde de kerk nog op aan archief dat de genealoog van nut kan zijn. Wat is er bewaard in het Aartsbisschoppelijk archief en hoe kan je naar de juiste bron zoeken? Allemaal vragen die de archivaris van dit archief zal trachten op te lossen.

Waar?    Cultuurcentrum Romaanse Poort
Wanneer? dinsdag 12 december 2023 om 19.30 uur
Vrije toegang voor leden FV - voor niet leden € 5


 • OUD SCHRIFT uit de 17de en 16de eeuw voor gevorderden

Genealogen met een goede kennis van het oud schrift kunnen nog altijd bijleren. We willen hierbij helpen door teksten uit de 17de en 16de eeuw te behandelen.

Ze komen uit het Leenhof van Brabant, de Rekenkamer van Brabant en uit de reeks van de 'pardonbrieven'.

De leermethode blijft hetzelfde: teksten komen op voorhand toe en worden gezamenlijk gelezen en ontleed tijdens de cursus. Achteraf krijg je de volledige transcriptie toegezonden

 • Lesgever: Paul Behets

  Wanneer?   op dinsdagen 17 en 24 oktober en 7 en 14 novemberr

  • telkens van 19.00 u tot 21.00 u

  Waar?  CC Romaanse Poort
  Inschrijven via  familiekundeleuven@gmail.com

  Prijs : FV leden : € 20  -  anderen : € 30


 

 


Noteer alvast in uw agenda!

9de Genealogische Quiz & Nieuwjaarsreceptie

zaterdag 27 januari 2024

om 10 uur in Geertruihof

 

 

  Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort 
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

*  hoe te bereiken? klik hier !

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Bijgewerkt op 02-11-2023 © FV-Leuven