Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

 Activiteiten *

 • Paul Behets – Oud schrift rond het thema ‘lepra-lijders’

Lepra of melaatsheid teisterde onze gebieden vroeger veelvuldig.
Wie in Brabant verdacht werd van deze ‘lazarusziekte’ moest, samen met enkele getuigen van het dorp of de parochie, op onderzoek naar de leprozerie van Terbank in Heverlee, waar een diagnose werd gesteld.
Over deze onderzoeken bestaan er registers over een periode van wel tweehonderd jaar. Maar ook over hoe het de zieke verging eenmaal terug thuis, en uit de gemeenschap gesloten, zijn er heel wat sporen in de bronnen te vinden.
We volgen het spoor van enkele lepralijders vanaf de diagnose in Terbank, over hun verblijf in de parochie waar ze hulp kregen van de Armentafel (Tafel van de Heilige Geest), tot aan hun dood (vermeld in de parochieregisters).
De spreker neemt ons mee langs interessante archiefstukken in verband met deze verwoestende plaag waar elk dorp in Brabant mee
geconfronteerd werd. Materiaal genoeg om de kennis van het oud schrift te oefenen

Wanneer?              dinsdag 26 september  2017 om 19.30 u.

Waar?                     Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort*

Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: € 3

 * In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz.  - Aanvang 19.30 u. Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - voor niet-leden: € 3
*  hoe te bereiken? klik hier !

Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.


Ons Opleidingsaanbod

 • Oefenen in 17de en 18de-eeuws schrift voor beginners

FV Leuven organiseert voor de vierde maal een vierdaagse cursus Oud Schrift. Hoewel de moeilijkheidsgraad tijdens de cursus wordt opgebouwd is deze cursus toch eerder gericht op beginnelingen.
De behandelde teksten worden telkens op voorhand aan de cursisten bezorgd en komen uit verschillende bronnen. De transcripties worden na de les toegezonden.
Dit jaar staan de teksten in het teken van het Notariaat, een bron waar heel veel aspecten van het dagelijks leven aan bod komen (pacht, verkoop, wezerij, getuigenverhoren, huwelijken, testamenten enz.).

Lesgever               Paul Behets

Wanneer?            op woensdagen 22 en 29 nov. en 6 en 13 december,

telkens van 19.30 tot 21.30 u

Waar?                   Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort*

Inschrijven via  familiekundeleuven@gmail.com

Voor FV-leden € 20 - voor niet-leden: € 25

Op algemene vraag van oud-deelnemers van deze cursus voorzien we voor het volgend jaar een vervolgcursus Oefenen Oud Schrift voor gevorderden.
Hierbij zouden vooral de genealogen met al wat meer leeservaring aan hun trekken komen. We houden u uiteraard tijdig op de hoogte


 • Ontdek het verhaal van je familie  -  Genealogie voor beginners

  In het najaar organiseren we in samenwerking met de familievereniging Vanden Bempt, gespreid over vier avonden, een cursus over Familiekunde.
  Doelstelling is de beginnende genealoog een overzicht te geven over meerdere aspecten van zijn hobby : hoe er aan beginnen, waar zoeken, wat met latijn, met oud schrift, hoe de gegevens ordenen en bewaren, wat biedt internet

  Lesgevers:      Jan Caluwaerts-Paul Behets-Herman Swinnen-Pol Vanden Bempt
  Wanneer?      op dinsdagen  3, 10, 17 en 24 okt. 2017 van 19.30 tot 21.30 u.
  Waar?             Cultuurcentrum de Borre in Bierbeek - Speelpleinstraat 8.

  Inschrijven via  familiekundeleuven@gmail.com
  Prijs:   FV leden: € 20    -   anderen: € 25   (inclusief syllabus)

  Ook rond genealogie plannen we in 2018 een cursus voor gevorderden.
  Voor wie het werken met burgerlijke stand, parochieregisters en kwartierstaten onder de knie heeft, lonkt de volgende stap. Wat kan ik vinden in akten van een schepenbank, een notarisakte, een wijkboek of bij de wezenkamer?
  En vooral waar moet ik zoeken, hoe beginnen?
  Hou onze nieuwsbrieven in de gaten !

FV regio Leuven vzwVaartstraat 22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310

Home

Bijgewerkt op 15-07--2017 © FV-Leuven