Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

Activiteiten *


 •  Erfenisaangiften en andere bronnen binnen het archief van de Registratie- en Hypotheekkantoren – Marij Preneel

  Binnen het Rijksarchief zijn de archieven van de Registratie- en Hypotheekkantoren relatief onbekend, alhoewel zij voor de negentiende eeuw een zeer rijke bron zijn voor de genealoog.
  Erfenisaangiften bevatten onvermoede informatie over de samenstelling van de gezinnen en hun welstand. In de archieven van de Registratiekantoren vind je daarnaast zowel notariële als onderhandse akten.
  In deze bronnen kan je de aard en de ligging van de eigendommen van je voorouders terugvinden vanaf het begin van de 19de eeuw. Specificaties over onroerend goed geven aanknopingspunten om heel wat terug in de tijd te gaan. 
  Waar vind ik de erfenisaangiften van mijn voorouders terug? Welke eigendommen kochten en verkochten mijn voorouders? Waar bevinden de archieven zich en hoe begin ik aan een opzoeking?
  Tijdens deze lezing door Marij Preneel komen deze vragen aan bod, toegespitst op de Leuvense context.

  Wanneer?   Dinsdag 26 maart 2019 - 19.30 u.

  Waar?  Cultuurcentrum (30CC)*


 •  Oud-schrift gekozen uit de manuscripten van Jan Baptist Houwaert (†1688) - Jan Caluwaerts 

De zeer volumineuze nota’s van JB. Houwaert (†1688) bleven lange tijd in erg kleine kring bekend.  
Pas in 1930 werd de Koninklijke Bibliotheek eigenaar van de verloren gewaande geschriften.
Wat hij ons nalaat, verliest zijn waarde niet en is nog lang niet volledig ontsloten. Het loont de moeite om het werk van deze 17de-eeuwse Brabantse genealoog en dat van zijn collega’s van dichterbij te leren kennen. Daarom ook een woordje over zijn methode, typische afkortingen en terminologie.

 

Wanneer?   Dinsdag 23 april 2019 - 19.30 u.

Waar?  Cultuurcentrum (30CC)* 


 •  WO I – Dossiers oorlogsschade in het gerechtelijk arrondissement Leuven -  Johan Breugelmans 

Na de eerste Wereldoorlog was het tijd voor de burgers om hun geleden schade op te lijsten en bij de Belgische staat in te dienen in de hoop hiervoor enige restitutie te bekomen.  Regels hiervoor werden opgesteld en rechtbanken aangeduid die in deze zaken moesten oordelen.  Waar bevinden zich de archieven van deze rechtszaken, hoe kunnen we er in zoeken, en vooral kan de genealoog enige hoop koesteren er interessante informatie voor zijn familiegeschiedenis in te vinden?  Daarover komt Johan Breugelmans ons deze avond meer vertellen.

Wanneer?   Dinsdag 28 mei 2019 - 19.30 u.

Waar?  Cultuurcentrum (30CC)* 


* In het Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort *
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
wordt (tenzij anders aangekondigd) elke vierde dinsdag een vormingsvergadering gehouden: lessen oud schrift, gebruik genealogische software, omgaan met nieuwe media, ervaringsuitwisselingen enz. 
- Aanvang 19.30 u.
*  hoe te bereiken? klik hier !
- Vrije toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen - niet-leden betalen € 5


 

54e Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen

Organisatie: FV regio Vlaamse Ardennen

 

Wanneer?   zaterdag 30 maart 2019 - 9.00 tot 18.00 u.

Waar?         Kasteeldomein de Ghellinck

Kortrijkstraat 74 - 9790 Wortegem-Petegem

 

De adel op het platteland : rond dit thema organiseren we in samenwerking met de gemeente Wortegem-Petegem en de heemkundige kring Bouveloo Wortegem-Petegem de volgende activiteiten :

9:00 – 10:00 u: Onthaal van de deelnemers met een kopje koffie.

10:00 u: Openingsceremonie met toespraak van Wilfried Devoldere, nationaal voorzitter van Familiekunde Vlaanderen

10:15 u:Voordracht door Frans Vandenhende, (Heemkundige Kring Bouveloo Wortegem-Petegem  “De boeiende historie van het kasteeldomein de Ghellinck: een rustpunt in 750 jaar familiegeschiedenis”

11:30 – 14:00 u: : Begeleide rondleidingen in groepen op dit domein+ middagpauze met mogelijkheid om voor 10 € een broodjeslunch met 2 drankbonnetjes te reserveren.

14:45 u: Lezing door Rik Castelain, Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde: “De adel in het Ancien Régime”Ondertussen stellen genealogische, geschied- en heemkundige kringen, erfgoedorganisaties, boekhandels en antiquariaten doorlopend tot 16 uur hun activiteiten en publicaties voor.

16:00 u:Ceremonieel gedeelte met toespraken en overhandiging van kwartierstaten.

17:00 u: Receptie.

Bezoek aan dit congres is uitsluitend mogelijk mits voorafgaandelijke inschrijving. toegangsprijs : 10 € per persoon + eventueel 10 € voor een broodjeslunch inclusief. 2 drankbonnen -

Inschrijven hiervoor kan tot en met zondag 10/03/2019 via het e-mailadres annenmie.swillens@gmail.com


Van een aantal activiteiten worden occasioneel foto's gemaakt en pro memorie en het nageslacht bewaard en opgeslagen in ons webalbum.

FV regio Leuven vzwVaartstraat 22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310
 

Home

Bijgewerkt op-02-03-2019 © FV-Leuven