Familiekunde Vlaanderen
regio  Leuven  vzw
 
  Lezingen     Opleidingen

  • Bronnenwijzer voor militair archief – Ronny Vandenbroele

Miljoenen Belgische mannen geboren voor 1975 hebben legerdienst gedaan. Het leger beschikt dus over massa’s gegevens over onze mannelijke voorouders geboren vanaf 1800.
Die gegevens zijn verspreid over meerdere plaatsen zowel bij Defensie als erbuiten. 
De toegang ertoe bestaat, maar wie contact zoekt, zal ervaren dat het geen sinecure is om te vinden wat men zoekt.
Deze voordracht geeft een idee
over hoe het leger in elkaar zit, welke gegevens bestaan rond oud-militairen - dienstplichtigen of actieven - en waar deze te vinden zijn.

Waar?    Cultuurcentrum Romaanse Poort *
Wanneer? maandag 25 maart 2024  om 19.30 uur
Vrije toegang voor leden FV - voor niet leden € 5

 

Door overmacht kon onderstaande lezing, oorspronkelijk gepland op ma. 26 febr, niet doorgaan. Zij werd verplaatst naar maandag 22 april (zie hieronder)

  • Verre verwanten vinden d.m.v. de onvergankelijke studiebeurzenstichtingen – Jan Caluwaerts

Al ruim 500 jaar bestaan er studiebeurzen die een eeuwig leven leiden, ze kunnen niet afgeschaft worden. Hun archief vormt een merkwaardige bron voor de geschiedenis van de familie van de stichter en begunstigden van de beurs. Hoe we deze stichtingen op het spoor komen, waar we hun archieven kunnen raadplegen en aan welke voorwaarden destijds moest voldaan worden, verneemt u tijdens deze lezing.

Waar?    Oud Gemeentehuis van Heverlee*
* Waversebaan 66, (in de buurt van de Sint-Lambertuskerk).
Wanneer? maandag 22 april 2024 om 19.30 uur
Vrije toegang voor leden FV - voor niet leden € 5  • Klim eens in je stamboom

Genalogie voor beginners

In samenwerking met de heemkring Campenholt - starten we eind maart met een basiscursus familiekunde, gespreid over drie avonden. Doelstelling is de beginnende genealoog een overzicht te geven van de verschillende aspecten van zijn hobby.

Hoe begin je er aan, hoe bewaar je gegevens, waar wil je naartoe?
Na een inleiding gidsen we je door de eerste twee honderd jaar via de burgerlijke stand.
Om dan kennis te maken met de al wat meer mysterieuze parochieregisters, het Latijn en dat vreemd schrift.
Nadien zou je in staat moeten zijn om zelfstandig de eerste stappen te zetten van het schrijven van je eigen familiegeschiedenis.

Lesgevers: Herman Swinnen, Frans Belis en Jan Caluwaerts

Wanneer?: donderdagen 21 en 28 maart, 4 april, telkens van 19u30 tot 21u30 

Waar?: De Cultuurberg, Bergstraat 15 te 1910 Berg (Kampenhout)

Prijs?: leden van FV of van Campenholt: € 25,  anderen: € 35

Inschrijven kan door het storten van het juiste bedrag op rekeningnummer BE79 8601 1206 9233 van Campenholt.

 * Cultuurcentrum (30CC) in de Romaanse Poort  Brusselsestraat 63, 3000 Leuven *  hoe te bereiken? klik hier !

Familiekunde Vlaanderen regio Leuven vzw
Vaartstraat 22 /4   3000 Leuven

RPR 0545.905.310

www.familiekundevlaanderen-leuven.be
familiekundeleuven@gmail.com

Bijgewerkt op 23-02-2024 © FV-Leuven