Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw
 

De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving

Een gezamenlijke project van FV regio Leuven en FV Brussel

| Herman Swinnen (redactie) | Paul Behets | Jan Caluwaerts |
| Nand Staes|Frans Belis | Myriam Smet | Paul Vanduynhoven | Lieve Vanhaecke|Danny Bex |
| Rik Degraef | Dirk De Wever | Jean De Keijzer | René Verbeylen |

 

Deze vrijwilligers van de afdelingen Brussel en Leuven van Familiekunde Vlaanderen hebben het titanenwerk verwezenlijkt de telling van 1702 in Brussel en de omliggende dorpen te transcriberen.
De volledige transcriptie wordt eind november in boekvorm uitgegeven. Een inleiding situeert het geheel, en achteraan is er een index op de persoonsnamen en een op de huisnamen te vinden. Er werd ook een concordantielijst tussen de huisnamen en de later toegekende perceelnummers aan toegevoegd.

Technische gegevens:
Het boek wordt uitgegeven in drie delen.
Het telt meer dan 1300 pagina’s waarvan 1027 transcriptie.
Er worden drie indexen toegevoegd.
Achteraan zijn er twee kaarten die de poorten en de grenzen van de wijken, de kwartieren en de parochies weergeven.
 
Naar aanleiding van de publicatie wordt er een boekvoorstelling georganiseerd op zaterdag 24 november 2018 om 16.00 u in het stadhuis van Brussel.
Naast de voorstelling van het boek zal Luc Surdiacourt – Brussel-kenner en -gids – ook een lezing geven over de historische context van het Brussel van 1702.
U bent hier allen hartelijk op uitgenodigd (mits inschrijving via
http://bit.ly/Volkstelling1702), alsook op de door schepen Els Ampe aangeboden receptie nadien.

Het boek is tijdens de voorintekenperiode (tot 15 november 2018) te koop aan € 50.
Nadien blijft het te koop aan dezelfde prijs voor FV leden of aan € 60 voor anderen.
De verzendkosten voor het boek bedragen € 15.

Het boek kan ook afgehaald worden
- na de boekvoorstelling van zaterdag 24 november 2018 om 16.00 u in het stadhuis van Brussel (mits inschrijving);
- op dinsdag 27 november 2018 november tussen 17.30 u en 18.30 u in Bertem (adres wordt individueel meegedeeld).
Graag de keuze duidelijk vermelden bij uw intekening.

Bestellen kan enkel mits voorafbetaling van het juiste bedrag (50 of 65 €) op rekening BE10 0013 1130 4604 met vermelding 'Brussel 1702' en de gewenste afhaal- of verzendkeuze.

 Proef nu reeds!  

De personenindex, met de meer dan 20.000 namen, is nu reeds op deze website te consulteren.  (Klik hier)

  Enkele kanttekeningen bij de tellingen  

Naast parochieregisters, notariaatsarchieven en andere bronnen zijn volkstellingen in het Ancien Régime uitermate nuttig voor zowel historici en heemkundigen als voor genealogen.

Afhankelijk van het type telling krijgt men beperkte of juist brede informatie over de inwoners van een stad of een dorp op dat ogenblik. De telling van 1702 geeft gelukkig een ruim beeld van de bevolking. De samenstelling van het gezin, de inwonenden, het beroep en voor de dorpen ook het bewerkte land en de veestapel.
Voor Brussel is ook de bewoning mooi te volgen. Welke huishoudens woonden er samen in een huis, op een kamer of in een achterhuis.
Vermits de telling bedoeld was om belasting te heffen per persoon en gebaseerd op activiteit of grondbezit, geeft ze ook een treffend beeld over de welstand van de gezinnen, vergeleken met die van hun buren.

Zoals bij vorige transcripties werkten de vrijwilligers op basis van foto’s van de bronnen uit het Rijksarchief te Brussel (Vorst) en het Stadsarchief van Brussel en transcribeerden ze letterlijk de tellingen. Dit werd telkens nagelezen door een corrector en in een identieke vormgeving gezet.

 Wat verstaat men onder 'Brussel en omgeving'?  

De stad Brussel was onderverdeeld in veertig wijken. Die komen alle aan bod in deze transcriptie. Van vier wijken werd helaas de telling niet teruggevonden.
Om toch een volledig beeld te geven, werd voor deze wijken een transcriptie van het XXe penning cohier gebruikt, een telling verbonden aan een ander type belasting.
Met de ‘omgeving’ worden de andere 18 gemeenten van het huidige Hoofdstedelijk Gewest bedoeld. Uiteraard was die begrenzing in 1702 irrelevant, maar om praktische redenen werd ook een transcriptie gemaakt van de tellingen van Boendaal, Bosvoorde, Drogenbos, Elsene Boggraaf, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Haren, Jette, Nederheembeek, Overheembeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en Watermaal & Oudergem.
Van de dorpen die tot de cuijpe van Brussel behoorden werd de telling niet gevonden. We vervingen ze door de telling van 1709 voor Anderlecht, Elsene Cuijp, Laken, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node. Spijtig genoeg werden van Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Gillis (Obbrussel) en Vorst geen relevante tellingen gevonden.

    De tellingen van 1702 in oostelijk Vlaams-Brabant en Diest

Ook deze tellingen werden door FV Leuven bewerkt en uitgegeven en zijn nog steeds verkrijgbaar. Voor meer info: klik hier.FV regio Leuven vzw
Vaartstraat
22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310

Home

Bijgewerkt op 06-09-2018 © FV-Leuven