Kwartierstaat van Catharina Virginia Kestens


 
Generatie I

 
1    Catharina Virginia Kestens, gekend als Nie Kest, zag het levenslicht te Wespelaar op 27/10/1888, meer bepaald in de Donkstraat nr. 12, waar zij altijd heeft gewoond. Haar geboortehuis is later café geworden (De grote Pint). Zij komt uit een gezin waar er 2 jongens en 7 meisjes waren, waarvan zij het 6de kind was. Toen zij 6 jaar was ging ze naar de toenmalige jongensschool in het dorp te Wespelaar waar zij onderwijs genoot van onderwijzer Claes (vader van Arthur Claes). Na enkele jaren liep ze school in het klooster te Tildonk, want de dorpschool had in dit huisgezin de naam gekregen van een socialistische school, omdat er gemengd onderwijs was.
De tocht naar Tildonk legde ze meestal te voet af langs de vaartdijk Leuven-Mechelen. ´s Middags had ze de tijd om naar huis te komen eten, daar er tussen twaalf uur en halftwee middagpauze was.
In die tijd leefde hier in de streek [cira 1900] nog een eigenaardige gewoonte rond de plechtige communie. Nie kreeg 2 eieren, ze werd gekoppeld en kreeg als partner Charel Lodewyck, de later welbekende vrijgezel, die pas op latere leeftijd trouwde en in 1976 overleed.
Haar beroepsleven was zeer gevuld, daar ze al op vijftienjarige leeftijd ging werken. Ze begon eerst als kindermeid bij brouwer Kerkhofs, en daar had ze de zorg over drie kinderen. Op achtienjarige leeftijd ging Nie samen met een van haar zusters werken bij een beenhouwer in de Rue de l´Industrie te Brussel. Het beviel haar daar niet want na zes maanden keerde ze terug naar Wespelaar, om te gaan werken bij Louis Olbrechts, bijgenaamd Kwakkel, een aardappelkoopman te Boortmeerbeek, waar ze per maand 22 frank verdiende. Ze moet een goede kracht geweest zijn, want een zekere mijnheer Tobback van Kampenhout-Sas bood haar 30 frank per maand aan en dus ging ze bij deze man werken. Na een zekere tijd belandde ze terug bij brouwer Kerkhofs. Ze vluchtte bij het uitbreken van WO I naar Hombeek en Bertem-bos en ze moest zich op een gegeven moment vier dagen en drie nachten in de kelder schuilhouden. Ze heeft van zeer nabij de septemberdagen van 1914 beleefd, toen het Elfde linieregiment aan de vaart, meer bepaald op de Wespelaarse Hoek, slag leverde met de Duitsers om zo de evacuatie van het fort van Antwerpen, waar er Belgische soldaten gekazerneerd waren, te vergemakkelijken.
Nie was zeker niet bang voor de oorlog of voor zijn naweeën, want in volle oorlogstijd op 2 oktober 1917 huwde ze.  Ze was lid van de Verenigde Bruiloftvierders, de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Wespelaar, de K.A.V. van Wespelaar, de Bond der Gepensioneerden van Wespelaar, en het Wit Gele Kruis en Ziekenzorg.
Overl.  te Wespelaar op 25/1/1999 op 110-jarige leeftijd, begr. te Haacht-Station op 30/1/1999
Dochter van Josephus Cornelius Kestens (zie 2) en Victorina Maria (Mieke Stroeikes) Morand (zie 3).
Tr. op 28-jarige leeftijd te Wespelaar op 2/10/1917 Julianus Carolus Ververs, 23 jaar oud, landbouwer, kruidenier, geb. te Wespelaar op 13/10/1893, overl. te Wespelaar op 22/4/1944 op 50-jarige leeftijd, zn. van Guilielmus Franciscus Ververs en Petronella Josephina Verhoeven.

Uit dit huwelijk:
   1.  Guilielmus Franciscus Ververs, geb. te Wespelaar op 31/8/1918, overl. te Wespelaar op 28/1/1919, 150 dagen oud.
   2.  Jeanne Josephine Ververs, geb. te Wespelaar op 2/2/1920, ged. te Wespelaar op 4/2/1920.
Tr. op 22-jarige leeftijd te Wespelaar op 11/4/1942 Joseph Feyaerts, 22 jaar oud, geb. te Buken op 8/11/1919, overl. te Bonheiden op 19/6/1994 op 74-jarige leeftijd. Hij was oudstrijder 1940-1945.De eucharstieviering had plaats in de parochiekerk O.L.V. van Gedurige Bijstand te Haacht-Station, en is begraven op ket kerkhof van Wespelaar. Begr. te Wespelaar op 25/6/1994.
   3.  Margareta Maria Ververs, geb. te Wespelaar op 21/1/1928, ged. te Wespelaar op 23/1/1928, overl. te Erps-Kwerps op 29/12/1999 op 71-jarige leeftijd. De eucharistieviering had plaats in de parochiekerk van Sint-Amandus te Erps-Kwerps, op dinsdag 4-1-2000 om 10 uur.
Tr. op 20-jarige leeftijd te Wespelaar op 22/5/1948 Felix Ghislenus Van Woonsel, 22 jaar oud, geb. te Erps-Kwerps op 21/4/1926.
50 jaar huwelijk gevierd te Relst.

Generatie II

 
2    Josephus Cornelius Kestens, landbouwer, geb. te Kampenhout op 1/2/1855, overl. te Wespelaar op 25/2/1942 op 87-jarige leeftijd, zn. van Alexander Kestens (zie 4) en Anna Maria Budts (zie 5).
Tr. op 25-jarige leeftijd te Boortmeerbeek op 8/4/1880.
3    Victorina Maria (Mieke Stroeikes) Morand, geb. te Brussel op 22/12/1854. Zij was lid van de Sint-Sebastiaansgilde en Vereenigde Bruiloftvierders. Overl. te Wespelaar op 21/4/1941 op 86-jarige leeftijd. De lijkdienst, voorafgegaan van de Vigilien en gevolgd door de begrafenis, in de parochiekerk van Sint-Hubertus te Wespelaar. Begr. te Wespelaar op 24/4/1941, dr. van Gaspard Joseph Marlier (zie 6) en Armantine Poline Charlotte Morand (zie 7).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Philippina Kestens, geb. te Boortmeerbeek op 24/9/1879, overl. te Wespelaar op 24/12/1952 op 73-jarige leeftijd. De lijkdienst, gevolgd door de begrafenis had plaats op maandag 29-12-1952 te 10 uur in de parochiale kerk van H. Hubertus te Wespelaar. Begr. te Wespelaar op 29/12/1952.
Tr. te Wespelaar 1903 Joannes Alphonsius Van Rillaer, mijnwerker, tramwerker, geb. te Haacht op 4/3/1881, overl. te Kampenhout op 30/1/1934 op 52-jarige leeftijd, zn. van Joannes Baptist Van Rillaer en Maria Julia Casteleyns.
getuige van Petronella waren: haar broer Alexander, die toen soldaat was, en Philip Kestens 42 jaar winkelier en woonende te Haacht oom van de bruid.
   2.  Alexander Kestens, meestergest, geb. te Wespelaar op 23/12/1880. Hij is soldaat geweest bij het Regiment Karabiniers in garnizon te Brussel. Overl. te Mechelen op 14/9/1964 op 83-jarige leeftijd.
Tr. op 44-jarige leeftijd te Wespelaar op 22/8/1925 Maria Emmerentia Delcon, 42 jaar oud, geb. te Haacht op 6/4/1883, dr. van Frans Gregoor Delcon en Maria Theresia Calottens.
zij was weduwe van Costers Petrus Jacobus, overleden te Elisabeth Ville Belg. Congo op 24-10-1920.
   3.  Anna Maria Kestens, geb. te Wespelaar op 20/4/1883, overl. te Wespelaar op 29/4/1968 op 85-jarige leeftijd.
Tr. op 28-jarige leeftijd te Wespelaar op 23/5/1911 Leonardus Van Aerschodt, 31 jaar oud, trambediende, geb. te Wespelaar op 13/1/1880, overl. te Wespelaar op 28/1/1940 op 60-jarige leeftijd. De lijkdienst had plaats in de parochiekerk O.L.Vrouw van Gedurigen Bijstand te Haacht-Station om 9 uur. Begr. te Wespelaar op 31/3/1940, zn. van Joannes Baptist Van Aerschodt en Isabella Livina Imrechts.
   4.  Maria Antonia Octavia Kestens, geb. te Wespelaar op 24/11/1884, overl. te Putte op 31/1/1967 op 82-jarige leeftijd. Zij was lid van de St.Sebastiaansgilde van Wespelaar,en is overleden in het rusthuis "H.Hart" te Putte, de uitvaartmis had plaats in de parochiekerk O.L.Vrouw van Gedurige Bijstand te Haacht-Station en begraven op het kerkhof van Wespelaar. Begr. te Wespelaar op 4/2/1967.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd te Wespelaar op 23/8/1905 Petrus Josephus Verheyt, 24 jaar oud, briefdrager, geb. te Wespelaar op 21/1/1881, overl. te Wespelaar op 14/2/1919 op 38-jarige leeftijd, zn. van Joannes Henricus Verheyt en Maria Joanna De Leus.
Tr. (2) op 42-jarige leeftijd te Wespelaar op 23/4/1927 Petrus Victor Gordts, 56 jaar oud, schoenmaker, geb. te Tildonk op 22/1/1871, overl. te Wespelaar op 19/5/1941 op 70-jarige leeftijd.
   5.  Maria Josephina Kestens, geb. te Wespelaar op 8/5/1887, overl. te Boortmeerbeek op 20/2/1977 op 89-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd te Wespelaar op 27/8/1908 Karel Alfons Andries, 20 jaar oud, brouwersgast, geb. te Boortmeerbeek op 18/9/1887, overl. te Boortmeerbeek op 1/4/1973 op 85-jarige leeftijd. Hij was lid van de Kristelijke Bond der Gespensioneerden en van de Koninklijke Fanfare "Vrijheid en Vermaak". Zn. van Joannes Cornelius Andries en Maria Rosalia Vanhorenbeeck.
   6.  Catharina Virgina Kestens (zie 1).
   7.  Benediktus Kestens, geb. te Wespelaar op 26/4/1891, overl. te Wespelaar op 3/3/1896 op 4-jarige leeftijd.
   8.  Maria Ludovica Kestens, geb. te Wespelaar op 13/5/1893, overl. te Wespelaar op 9/8/1920 op 27-jarige leeftijd.
   9.  Leontina Kestens, geb. te Wespelaar op 17/9/1895, overl. te Melsbroek op 27/1/1985 op 89-jarige leeftijd.
Tr. (1) voor 1936 Petrus Joannes Budts, overl. te Leuven op 3/11/1936.
Tr. (2) op 46-jarige leeftijd te Boortmeerbeek op 22/11/1941 Guillaume Casteels, 31 jaar oud, geb. te Berg op 27/7/1910, overl. te Boortmeerbeek op 22/11/1941 op 31-jarige leeftijd.

Generatie III

 
4    Alexander Kestens, landbouwer, geb. te Rotselaar op 31/8/1823, overl. te Kampenhout op 12/5/1882 op 58-jarige leeftijd, de getuigen, Josephus Ludovicus Kestens 31 jaar landbouwer wonende te Kampenhout, en Philipus Kestens 21 jaar landbouwer beiden zonen van de overleden, verklaren dat hij overleden is in zijn woonst in de Wespelaarsehoek, zn. van Guilielmus Kestens (zie 8) en Maria Theresia Van Orshoven (zie 9).
Tr. op 21-jarige leeftijd te Kampenhout op 17/5/1845.
5    Anna Maria Budts, geb. te Kampenhout op 3/10/1825, overl. te Kampenhout na 1880, dr. van Joannes Baptist Budts (zie 10) en Elisabetha Tourfs (zie 11).
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus Ludovicus Kestens, geb. te Kampenhout op 22/9/1850.
Tr. op 29-jarige leeftijd te Kampenhout op 28/7/1880 Maria Virginia Wyns, 30 jaar oud, geb. te Kampenhout op 23/11/1849, dr. van Petrus Wyns en Barbara Theresia Van Deuren.
   2.  Angelina Kestens, geb. te Kampenhout op 16/11/1852.
Tr. op 38-jarige leeftijd te Wespelaar op 24/12/1890 Petrus Joannes De Greef, 37 jaar oud, geb. te Wespelaar op 1/10/1853, zn. van Joannes Cornelius De Greef en Anna Maria Van Huygevoet.
   3.  Josephus Cornelius Kestens (zie 2).
   4.  Philippus Kestens, geb. te Kampenhout op 29/4/1862.
Tr. op 25-jarige leeftijd te Haacht op 4/5/1887 Josephina Regina Bogaerts, 28 jaar oud, geb. te Haacht op 30/11/1858, dr. van Petrus Gaspar Bogaerts en Maria Van Hees.
   5.  Jacobus Henricus Kestens, geb. te Kampenhout op 16/7/1865.
Tr. op 24-jarige leeftijd te Wespelaar op 6/2/1890 Catharina Virginia Somers, 21 jaar oud, geb. te Wespelaar op 20/1/1869.

6    Gaspard Joseph Marlier, tapissier, geb. te Doornik op 23/9/1802.
Tr. op 54-jarige leeftijd te Doornik op 17/8/1857.
7    Armantine Poline Charlotte Morand, geb. te Doornik op 19/5/1811, overl. te Brussel op 17/10/1879 op 68-jarige leeftijd, zij is overleden om 9uur s avonds, rue des Ursulines nr 18, en daar ook wonende, dr. van Charles Francois Joseph Morand (zie 14) en Maria Celestine Scholastique Allard (zie 15).
hij was weduwenaar van Flore Th.Leopoldine Lepez, die overleden is te Doornik op 27-6-1857.
Uit dit huwelijk:
   1.  Victorina Maria (Mieke Stroeikes) Morand (zie 3).

Generatie IV

 
8    Guilielmus Kestens, landbouwer, geb. te Rotselaar op 1/12/1782, overl. te Rotselaar op 8/11/1826 op 43-jarige leeftijd, zn. van Joannes Kerst (zie 16) en Anna Maria Vercouteren (zie 17).
Tr. op 24-jarige leeftijd te Nieuwrode op 15/8/1807.
9    Maria Theresia Van Orshoven, geb. te Nieuwrode op 21/10/1784, overl. te Rotselaar op 9/7/1843 op 58-jarige leeftijd (aang.: Alexander Baboeuf, man van de overledene), zij was weduwe van Guilielmus Kestens. Dr. van Petrus Josephus Van Ourshoven (zie 18) en Anna Catharina Pauwels (zie 19).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina Kestens, geb. te Rotselaar op 21/9/1813.
Tr. op 24-jarige leeftijd te Wezemaal op 7/6/1838 Sulpitius De Wever, 38 jaar oud, geb. te Wezemaal op 19/10/1799, zn. van Petrus De Wever en Maria Christina De Keyser.
   2.  Angelica Kestens, geb. te Rotselaar op 1/3/1816.
Tr. op 27-jarige leeftijd te Rotselaar op 21/2/1844 Petrus Franciscus Fobelets, 28 jaar oud, geb. te Rotselaar op 28/11/1815, zn. van Joannes Baptista Fobelets en Anna Maria Verbeek.
   3.  Anna Elisabeth Kestens, geb. te Rotselaar op 8/4/1820.
Tr. op 35-jarige leeftijd te Leuven op 23/8/1855 Philippe Haesaerts, 24 jaar oud, geb. te Winksele op 3/11/1830, zn. van Joannes Haesaerts en Anna Maria Vanderauwera.
   4.  Alexander Kestens (zie 4).

10    Joannes Baptist Budts, landbouwer, geb. te Boortmeerbeek op 20/1/1778, overl. te Kampenhout op 19/1/1854 op 75-jarige leeftijd, zn. van Cornelius Buts (zie 20) en Maria Somers (zie 21).
Tr. op 37-jarige leeftijd te Buken op 3/7/1815.
11    Elisabetha Tourfs, geb. te Kampenhout op 15/10/1788, overl. te Kampenhout? na 1860, dr. van Petrus Teurfs (zie 22) en Anna Storms (zie 23).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Budts (zie 5).

14    Charles Francois Joseph Morand, secrétaire de l´octroi municipal, commissaire voijer, geb. te Doornik op 19/3/1781, ged. te Doornik, Saint-Quentin, overl. te Doornik op 2/8/1839 op 58-jarige leeftijd, in overlijdingsakte staat als beroep commissaire voijer, zn. van Dominique Antoine Joseph Morand (zie 28) en Petronella Therese Joseph Robinet (zie 29).
Tr. op 30-jarige leeftijd te Doornik op 14/8/1811.
15    Maria Celestine Scholastique Allard, geb. te Doornik op 26/12/1786, ged. te Doornik, Saint Brisse, overl. te Doornik op 3/11/1864 op 77-jarige leeftijd, dr. van Antoine Louis Fidele Allard (zie 30) en Marie Scholastique Codron (zie 31).
Uit dit huwelijk:
   1.  Armantine Poline Charlotte Morand (zie 7).

Generatie V

 
16    Joannes Kerst, landbouwer, geb. te Rotselaar op 20/12/1731, overl. te Rotselaar op 1/5/1811 op 79-jarige leeftijd, zn. van Adrianus Kestens (zie 32) en Magdalena Van Roost (zie 33).
Rel.
17    Anna Maria Vercouteren, geb. te Rotselaar op 30/6/1736, overl. te Rotselaar op 11/11/1804 op 68-jarige leeftijd, 20-brumaire l´an 13,, dr. van Petrus Vercouteren (zie 34) en Anna Van den Panhuijsen (zie 35).
Uit deze relatie:
   1.  Guilielmus Kestens (zie 8).

18    Petrus Josephus Van Ourshoven, landbouwer, geb. te Booischot op 14/2/1755, overl. te Nieuwrode op 5/10/1821 op 66-jarige leeftijd. Hij was weduwnaar uit eerste huwelijk van Roelandts Elisabetha, zn. van Andra Van Orshoven (zie 36) en Anna Cornelia Nijs (zie 37).
Rel.
19    Anna Catharina Pauwels, geb. te Sint-Pieters-Rode circa 1755, overl. te Nieuwrode op 25/10/1802, 3 Brumaire l´an 11, dr. van Joannes Pauwels (zie 38).
Uit deze relatie:
   1.  Maria Theresia Van Orshoven (zie 9).

20    Cornelius Buts, landwerker, geb. te Hever op 4/12/1754, overl. te Boortmeerbeek op 10/9/1794 op 39-jarige leeftijd, zn. van Joannes Buts (zie 40) en Petronella Schots (zie 41).
Tr. kerk op 23-jarige leeftijd te Hever op 13/1/1778.
21    Maria Somers, geb. te Hever op 10/1/1752, overl. te Boortmeerbeek op 18/1/1837 op 85-jarige leeftijd, dr. van Rumoldus Somers (zie 42) en Anna Schits (zie 43).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Baptist Budts (zie 10).

22    Petrus Teurfs, landbouwer, geb. te Hever op 11/8/1744, overl. te Buken op 16/1/1820 op 75-jarige leeftijd, zn. van Joannes Baptist Teurfs (zie 44) en Elisabetha Verstraeten (zie 45).
Tr. kerk op 29-jarige leeftijd te Kampenhout op 17/5/1774.
23    Anna Storms, geb. te Wakkerzeel op 22/10/1747, overl. te Buken op 28/6/1819 op 71-jarige leeftijd, dr. van Bernardus Storms (zie 46) en Anna Casteels (zie 47).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabetha Tourfs (zie 11).

28    Dominique Antoine Joseph Morand, négociant, Juge au tribunal de Commerce, geb. te Doornik op 7/1/1758, ged. te Doornik, Saint-Nicolas, overl. te Doornik op 16/11/1833 op 75-jarige leeftijd, in zijn overlijdensakte staat, dat hij weduwnaar was van uit zijn eerste huwelijk met Robinet Petronella Th. Joseph en echtgenoot van Marie Rose Th. Joseph Mallet. Zijn beroep was negociant, ancien président du Tribunal et de la Chambre de Commerce, woonde Grand Place nr. 41. Zn. van Dominique Joseph Morand (zie 56) en Marie Th. Joseph Delacroix (zie 57).
Tr. op 19-jarige leeftijd te Doornik St.Quentin op 11/11/1777.
29    Petronella Therese Joseph Robinet, geb. te Doornik op 29/10/1760, ged. te Doornik, Saint-Quentin, overl. te Doornik op 1/1/1805 op 44-jarige leeftijd, 11 pluvoise jaar 13, dr. van Mathieu Robinet (zie 58) en Marie Th. Chuffart (zie 59).
Uit dit huwelijk:
   1.  Charles Francois Joseph Morand (zie 14).

30    Antoine Louis Fidele Allard, geb. te Doornik op 14/4/1757, ged. te Doornik, Saint Brisse, zn. van Louis Hubert Allard (zie 60) en Anne Françoise Masquillier (zie 61).
Tr. kerk op 24-jarige leeftijd te Doornik St.Brisse op 8/1/1782.
31    Marie Scholastique Codron, geb. te Doornik op 19/3/1751, ged. te Doornik, Saint Brisse, overl. te Doornik op 30/10/1791 op 40-jarige leeftijd, begr. te Doornik, Notre-Dame, dr. van Antoine Bruno Codron (zie 62) en Marie Jeanne Fontaine (zie 63).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Celestine Scholastique Allard (zie 15).

Generatie VI

 
32    Adrianus Kestens, geb. te Werchter, overl. te Rotselaar op 30/6/1767, begr. op 1/7/1767.
Rel.
33    Magdalena Van Roost, overl. te Rotselaar op 25/10/1781.
Uit deze relatie:
   1.  Joannes Kerst (zie 16).

34    Petrus Vercouteren, overl. te Rotselaar op 14/1/1750.
Tr. kerk te Rotselaar op 9/5/1733.
35    Anna Van den Panhuijsen, overl. na 1750.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Vercouteren (zie 17).

36    Andra Van Orshoven.
Rel.
37    Anna Cornelia Nijs.
Uit deze relatie:
   1.  Petrus Josephus Van Ourshoven (zie 18).

38    Joannes Pauwels.
Kind:
   1.  Anna Catharina Pauwels (zie 19).

40    Joannes Buts, geb. te Hever, overl. te Hever op 2/1/1792.
Tr. kerk te Hever op 3/9/1743.
41    Petronella Schots, geb. te Hever, overl. te Hever op 15/6/1788.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Buts (zie 20).

42    Rumoldus Somers, overl. te Hever op 8/2/1780.
Tr. kerk te Hever op 21/7/1749.
43    Anna Schits, overl. te Hever op 19/10/1776, zij is voor de tweedemaal gehuwd met Blockmans Jacob.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Somers (zie 21).

44    Joannes Baptist Teurfs, overl. te Hever op 7/3/1752.
Rel.
45    Elisabetha Verstraeten.
Uit deze relatie:
   1.  Petrus Teurfs (zie 22).

46    Bernardus Storms.
Rel.
47    Anna Casteels.
Uit deze relatie:
   1.  Anna Storms (zie 23).

56    Dominique Joseph Morand.
Rel.
57    Marie Th. Joseph Delacroix.
Uit deze relatie:
   1.  Dominique Antoine Joseph Morand (zie 28).

58    Mathieu Robinet.
Rel.
59    Marie Th. Chuffart.
Uit deze relatie:
   1.  Petronella Therese Joseph Robinet (zie 29).

60    Louis Hubert Allard.
Rel.
61    Anne Françoise Masquillier.
Uit deze relatie:
   1.  Antoine Louis Fidele Allard (zie 30).

62    Antoine Bruno Codron.
Rel.
63    Marie Jeanne Fontaine.
Uit deze relatie:
   1.  Marie Scholastique Codron (zie 31).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software